Nieuws

SAR introduceert het Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Datum: 2008-05-27, Categorie: Nieuws

Met de komst van de Wfd en later de Wft heeft de wetgever vanaf januari 2006 een wettelijk vergunningenregister in het leven geroepen.
Inmiddels wordt er al geruime tijd gesproken over de wenselijkheid van een &lsquo;Wft-personenregister&rsquo; waarin de deskundigheid van medewerkers van financi&euml;le dienstverleners kan worden geregistreerd.<br /> <br /> De Stichting Assurantie Registratie (SAR) is van mening dat het in de lijn van haar doelstellingen ligt om een dergelijk personenregister in de markt te zetten.<br /> <br /> Het doel van het personenregister is om feitelijk leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen bij het vastleggen van hun deskundigheid. Het gaat hierbij om registratie van behaalde diploma&rsquo;s en de gevolgde wettelijk vereiste permanente educatie voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een financieel dienstverlener. Dat kan zowel een intermediaire organisatie, een verzekeraar of een bank zijn.<br /> <br /> De SAR verwacht dat de oprichting van een openbaar register een stimulans zal zijn voor werkzame personen in de assurantiebranche om hun deskundigheid up to date te houden, wellicht breder dan hun feitelijk werkgebied. Met name als de medewerker op dit moment niet als vergunninghouder en/of feitelijk leidinggevende is ingeschreven in het Wft-register maar toch zijn deskundigheid in een openbaar register wil vastleggen. <br /> Het in te richten register houdt de behaalde vakdiploma&rsquo;s en de gevolgde PE-trajecten vast. Daarnaast worden deelnemers door het personenregister op gezette tijden in de Wft PE-cyclus geattendeerd op het onderhouden van de verplichte permanente educatie om te waarborgen dat hun diploma&rsquo;s &lsquo;Wft-proof&rsquo; blijven.<br /> <br /> De registratie zal geschieden via een website waar de deelnemers zelf hun gegevens invoeren waarna een check zal volgen. Alle erkende opleidingsinstituten worden uitgenodigd om periodiek hun actuele gegevens met betrekking tot diplomabezit en PE-punten uit te wisselen. <br /> Om een zo breed mogelijke marktspreiding te garanderen zal de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk worden gehouden. Bureau D &amp; O zal verantwoordelijk worden voor de operationele uitvoering van het register. Naar verwachting zal het personenregister medio augustus worden opengesteld voor inschrijvingen.<br /> <br /> De SAR verwacht met dit initiatief een positieve bijdrage te leveren aan de deskundigheids-ontwikkeling en &ndash;borging binnen de assurantiebranche.

« Nieuws overzicht

 

Website ontwerp © 2009 RV Productions. All Rights Reserved | disclaimer