Nieuws

Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening van start op 1 oktober 2008

Datum: 2008-09-25, Categorie: Nieuws

De Stichting Assurantie Registratie introduceert op 30 september a.s. het Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening. De doelstelling van het ‘Wft-personenregister is om de deskundigheid van medewerkers van financiële dienstverleners te registeren. Het gaat hierbij om de registratie van behaalde diploma’s en de gevolgde wettelijke permanente educatie voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een financiële diensverlener. Dat kan zowel een intermediaire organisatie, een verzekeraar of een bank zijn.
Het doel van een registratie in het RDFD is om zowel feitelijk leidinggevenden als medewerkers ondersteuning te bieden in het behoud van de waarde van hun diploma&rsquo;s door hen tijdig te informeren over nieuwe verplichtingen die voor hen gelden met betrekking tot permanente educatie. Uitdrukkelijk richt het RDFD zich niet op de werkgever maar op de individuele medewerker die er belang aan hecht om de waarde van de in het verleden behaalde diploma&rsquo;s en certificaten te waarborgen voor de toekomst.<br /> <br /> Het RDFD houdt de behaalde vakdiploma&rsquo;s en de gevolgde PE-trajecten vast. Na registratie ontvangt men rechtstreeks informatie over besluiten die het ministerie van Financi&euml;n neemt ten aanzien van Permanente Educatie voor de modules waarop men deskundig is. Deelnemers worden door het personenregister tijdens de PE-cyclus geattendeerd op het onderhouden van de verplichte permanente educatie om te waarborgen dat hun diploma&rsquo;s &lsquo;Wft-proof&rsquo; blijven. Deze waarschuwingen vinden op diverse momenten in de PE-cyclus plaats, zodat de deelnemer alsnog tijd heeft om de aanvullende opleidingen te volgen. Deelnemers beschikken tevens een &lsquo;digitale kluis&rsquo; voor hun diploma&rsquo;s en certificaten, zodat men altijd de beschikking heeft over een kopie van de deskundigheidsbewijzen op &eacute;&eacute;n centrale plaats.<br /> <br /> De registratie zal geschieden via een website waar de deelnemers zelf hun gegevens invoeren waarna een check zal volgen. Om een zo breed mogelijke marktspreiding te garanderen zal de deelnemersbijdrage het eerste jaar 50 euro bedragen (20 euro administratiekosten en 30 euro jaarlijkse bijdrage) en daarna 30 euro per jaar. Alle erkende opleidings- en exameninstituten zijn inmiddels uitgenodigd om periodiek hun actuele gegevens met betrekking tot diplomabezit en PE-punten uit te wisselen.<br /> <br /> De SAR verwacht dat het RDFD-register een stimulans zal zijn voor werkzame personen in de assurantiebranche om hun deskundigheid up to date te houden, wellicht breder dan hun feitelijk werkgebied. Het zal in dat opzicht een positieve bijdrage leveren aan de deskundigheidsontwikkeling en &ndash; borging binnen de assurantiebranche.<br /> <br /> Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Wagenvoord, voorzitter of Nelleke Sterrenberg, bestuurssecretaris tel. 033 - 464 34 62 of per email <a href="mailto:info@rdfd.nu">info@rdfd.nu</a><br clear="all" /> <br /> <br /> <a href="UserFiles/File/RDFD.ZIP"><img alt="" src="http://www.webms.nl/common/Icons/zip.gif" /> Download de RDFD CD</a>

« Nieuws overzicht

 

Website ontwerp © 2009 RV Productions. All Rights Reserved | disclaimer