Doelstelling

De doelstelling van het ‘Wft-personenregister’ is om zowel feitelijk leidinggevenden als medewerkers ondersteuning te bieden in het behoud van de waarde van hun diploma’s door hen tijdig te informeren over nieuwe verplichtingen die voor hen gelden met betrekking tot permanente educatie.

Het gaat hierbij om een registratie van behaalde diploma’s en de gevolgde wettelijk vereiste permanente educatie voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een financieel dienstverlener. Dat kan zowel een intermediaire organisatie, een verzekeraar of een bank zijn.

Uitdrukkelijk richt het RDFD zich niet op de werkgever maar op de individuele medewerker die er belang aan hecht om de waarde van de in het verleden behaalde diploma’s en certificaten te waarborgen.

Daarnaast voorziet het RDFD in de toenemende behoefte van de consument aan transparantie.
Het RDFD zal een openbaar register zijn waarin het voor een consument zichtbaar met wie men zaken doet.

 

Website ontwerp © 2009 RV Productions. All Rights Reserved | disclaimer