Registratie

Wat biedt het RDFD?

Het RDFD biedt u als deelnemer de volgende voordelen:

  • De registratie geeft inzicht in de diploma’s waarover u op dat moment beschikt;
  • Na registratie ontvangt u rechtstreeks informatie over besluiten die het ministerie van Financiën neemt ten aanzien van Permanente Educatie voor de modules waarvoor u deskundig bent;
  • U ontvangt een bericht indien deze diploma’s dreigen te verlopen wegens het niet volgen van de vereiste Permanente Educatie. Deze waarschuwingen vinden op diverse momenten plaats, zodat u als deelnemer tijd heeft om alsnog tijdig de aanvullende opleidingen te volgen;
  • U krijgt de beschikking over een ‘digitale kluis’ waar u uw diploma’s en certificaten kunt bewaren. Op die manier heeft u altijd de beschikking over uw deskundigheidsbewijzen op één centrale plaats.

Hoe werkt het RDFD?

Het RDFD is een digitaal register waaraan een online database gekoppeld is waarin gegevens worden geregistreerd. U registreert als deelnemer zelf uw gegevens ten aanzien van uw deskundigheid. De informatie die u ons verstrekt wordt op een later moment geverifieerd met de gegevens van de opleidings- en exameninstituten.

U kunt zich via het aanmeldformulier op deze website aanmelden. Via het aanmeldformulier geeft men online de persoonlijke gegevens door. Naast persoonsgegevens dient u een wachtwoord te kiezen dat samen met het e-mailformulier dient als inlogcode die later gebruikt wordt bij het aanleveren van nieuwe gegevens of het inzien van de eigen gegevens. De behaalde diploma’s worden ingevoerd via de volgende procedure:

  1. Keuze Wft-module;
  2. Keuze opleidings- of exameninstituut;
  3. Keuze opleiding;
  4. Invoer registratiecode diploma;
  5. Invoer datum waarop het diploma is behaald.

Deze procedure wordt herhaald tot alle gewenste diploma’s zijn ingevoerd in de aanmelding.

Kosten

Omdat het RDFD zich nadrukkelijk richt op de individuele medewerker is er voor gekozen om de kosten zo laagdrempelig als mogelijk te houden. Daarmee is een inschrijving in het register voor een brede doelgroep bereikbaar.

Voor het eerste jaar bedragen de kosten € 50,- (€ 20 administratiekosten en € 30 jaarlijkse bijdrage), de daaropvolgende jaren bedragen de kosten € 30,-.
Deze bijdragen zijn ongeacht het aantal Wft-modules waarvoor men zich inschrijft.

 

Website ontwerp © 2009 RV Productions. All Rights Reserved | disclaimer