Stichting Assurantie Registratie (SAR)

De Stichting Assurantie Registratie bestaat inmiddels bijna zeven jaar. De Stichting fungeert als beheerder van drie keurmerken, namelijk de Registermakelaar in Assurantiën (RMiA), de Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) en de Registerpensioenadviseur (RPA).

Deze erkenningsregelingen hebben deskundigheid en vakbekwaamheid van adviseurs in de assurantie- en pensioenbranche hoog in het vaandel staan.

De SAR richt zich in het bijzonder op de wijze waarop het kennisniveau wordt onderhouden en de bewaking van de integriteit van dit niveau, onder meer door permanente educatie en periodieke toetsing.

De deskundigheidseisen voor de registers liggen ruim boven het niveau van de Wft.
Voor meer informatie kunt u naar de websites www.rmia.nl, www.raia.nl en www.rpa.nl.

 

Website ontwerp © 2009 RV Productions. All Rights Reserved | disclaimer